Bliv medlem

Medlemskab af Vi Samler Enderne er gratis og giver adgang til en profil på hjemmesiden. Her får du overblik over alle de events, du opretter i kalenderen, når du er logget ind. Du får også adgang til at redigere i jeres underside, hvis du er webredaktør for en forening. Medlemskabet giver stemmeret til vores generalforsamling og kan fornys efter et år. Vi sender en mail, når det er ved at udløbe.
Hvis I gerne vil lægge events ind i kalenderen på vegne af en forening eller virksomhed, bør I overveje at bruge en enkelt officiel profil med foreningens eller virksomhedens mailadresse til dette. Så bliver alle jeres events samlet ét sted. God fornøjelse!
Samtykkeerklæring
Jeg giver hermed samtykke til, at Vi Samler Enderne (Landsbyklyngen Langeland og Strynø) må opbevare og benytte medlemsoplysninger - herunder mailadresse, adresse og telefonnummer. Oplysningerne vil kun blive benyttet til foreningens aktiviteter.
Medlemskab af Vi Samler Enderne er gratis og gælder for et år. Når du melder dig ind, får du en profil på vores hjemmeside, som kun kan ses af vores administratorer. Efter årets udløb skal du selv forny dit medlemskab ved at logge ind på hjemmesiden, hvis du ønsker at fortsætte.
Personoplysninger videregives ikke til firmaer til markedsføring uden ekstra samtykke.
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer foreningen medlemsoplysninger i en periode på op til 6 måneder, hvis du ikke fornyer dit medlemskab. Herefter slettes din profil og dine oplysninger fra hjemmesiden.
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, kan du til enhver tid slette din profil fra hjemmesiden eller bede en af vores administratorer om at gøre det via kontakt@visamlerenderne.dk.