Ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2019

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
3. juni 2019
19:00 - 21:00

Lokation
Frivilligcenter Langeland

Kategorier


Vi Samler Enderne indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. juni kl. 19, da ikke alle formalia var overholdt ved vores generalforsamling den 29. april.

Dagsordenen er:

• Valg af dirigent
• Formandsgruppens beretning
• Fremlæggelse af regnskab og budget
• Forslag til vedtægtsændringer
• Andre indkomne forslag
• Valg af
– formand
– næstformand
– repræsentant for økonomigruppen
– repræsentant for kommunikationsgruppen
– repræsentant for bindeledet
– repræsentant for borgerinddragelsesgruppen
– repræsentant for frivilligcentret
– repræsentant for folkeoplysningsudvalget
– 3 suppleanter for bestyrelsen
– 1 revisor
– 1 suppleant for revisor
• Valg
• Eventuelt