Fællesskabets Folkemøde

Hvert år afholder Vi Samler Enderne et “Fællesskabets Folkemøde” (tidligere Idemesse).

Konceptet bag messen:

På messen har virksomheder, institutioner, foreninger, organisationer, netværk og private mulighed for at have en stand, hvor de kan gøre opmærksom på deres arbejde og gode ideer. Det kan fx være at en virksomhed gerne vil gøre opmærksom på deres nytænkte løsninger eller gode tilbud eller, at en idrætsforening gerne vil gøre reklame for deres gode aktiviteter eller nye tiltag. På den måde er messen et vindue udadtil, hvor man kan komme og se, hvad der foregår af spændende ting på Øen. (Vi gør opmærksom på, at der ikke må sælges ting på messen).

Konceptet bag markedspladsen:

Vores markedsplads er et sted, hvor virksomheder, institutioner, foreninger, organisationer, netværk og private mødes for at skabe nye samarbejder og udveksle ressourcer. Undtaget er penge.

Ved tilmeldingen beskriver alle markedspladsens deltagere, hvad de hver især kan tilbyde, og hvad de efterspørger. Når der er lukket for tilmelding til markedspladsen, samles alle deltagere i et såkaldt “katalog”, som offentliggøres på Facebook, på vores hjemmeside og desuden sendes per mail til alle deltagere før markedspladsen. I kataloget kan du orientere dig om, hvad de øvrige deltagere tilbyder og efterspørger på markedspladsen.

Hvad hvis jeg ikke vil deltage i markedspladsen?

Hvis du ikke er interesseret i at deltage i markedspladsen, vil der i samme tidsrum være et spændende oplæg omkring historien og konceptet bag Landsbyklyngen som nu hedder Vi samler enderne. Deltagelse i oplægget kræver ingen tilmelding.

Se også vores pjece om idemessen 2018.

Der er mange frivillige bag idemessen – her er de vigtigste.