Langelands Sti-venner

Langelands sti-venner

Vi er en uafhængig almennyttig forening, der blev stiftet februar 2019. Vi elsker at bevæge os i naturen og vil gerne være med til at gøre Langelands natur til et mulighedernes sted – og det kræver stier.

 

Vandring 22. maj

Maj Vandring 22. maj

Vores maj vandring foregår søndag, den 22. maj kl. 10 fra enden
af Tressebøllevej på Nordlangelands østkyst til Karskov. Rørskov,
Nedergaard og Karskov Huse. Vi starter fra hjørnet af Tressebøllevej
og Hesselbjergvej. Parkering kan ske i rabatten på Hesselbjergvej (Punkt A) (se kortet)
Vi følger stranden sydpå til Rørskov (B), hvor vi går gennem skoven op til
Nedergaard (G). Fra Nedergaard går vi forbi Landarbejderboligerne og ind
i Karskov, hvor vi går forbi Karskov Huse til langdyssen i Karskov (E). Fra
Langdyssen går vi gennem skoven til Stranden, hvor vi startede.

Turen er på ca. 6 km.
Vi holder generalprøve på turen torsdag den 12. maj kl. 10.

 

Efterfølgende afholder en cykeltur i forbindelse med Havnens Dag i Bagenkop d.
04.06. 2022 kl. 10.00.
Der er ikke tilmelding til turen. Kommer der mere ned 12, regner vi
med at cykle i hold på ca. 12, som starter med 5 min. mellemrum.
Forrest cykler et medlem fra Langelands sti-venner/cykelgruppen i
ført gul vest. Guiden medbringer lappegrej.
Der er 4 stop på turen, som cykles med uret: 1. Magleby Kirke. 2.
Broløkke. 3.Lunden, hvor vi spiser den medbragte mad. 4. Dovns Klint

 

Kommunevalg...

 

Vi har fået svar fra disse partier - først er der en opsummering af udvalgte svar, dernæst link til det svar partiet har fremsendt..

Flere stier på Langeland

På Langeland har vi brug flere stier der kan give os adgang til Langelands, Strynøs og Siøs fantastiske natur.
Det mener vi i Langelands Sti-venner.
Og det mener flertallet af Langelands partier.

Her er partiernes svar?

Ud af de 8 partier, der er opstillet på Langeland har Sti-vennerne fået svar fra de 6, på spørgsmål om indstillingen til flere stier:

A: Socialdemokratiet ønsker at Øhavsstien udvides og forlænges, og at der kommer flere cykelruter og ridestier – alle med bedre skiltning. A går ind for flere nye naturområder, med adgang for borgerne. Adgang kan blandt andet opnås andet gennem Shores projektet.

C: Det Konservative Folkeparti mener at nye stier skal etableres af frivillighedens vej. C vil medvirke til at stier, og natur oplevelser i det hele taget, anvendes som en stor del af vores turisme markedsføring. Og vi skal på Langeland være langt bedre til at fortælle omverdenen hvad vi har at byde på.

D: Nye Borgerlige støtter op om alle sti-initiativer, der kan gennemføres i god dialog og harmoni med lodsejerne. D fremhæver, at partiet er imponeret over Sti-vennernes indsats.

F: SF ‒ Socialistisk Folkeparti er interesserede i flere stier. F fremhæver de mange udfordringer det medfører, når flere vil ud i naturen, f.eks. i forhold til fuglenes yngelperioder. Og nye initiativer må helst ikke medføre flere udgifter for kommunen. F vil gerne optimere det vi har. Partiet fremhæver at der er mange små veje der ikke er særlig trafikerede og hvor man også kan se meget smukke landskaber. F vil også gerne fremme ridning, men partiet er ikke så positiv overfor nye Mountainbike initiativer.

V: Venstre, Danmarks Liberale Parti vil gerne afsætte flere ressourcer til information om og skiltning af stierne når der igen er penge i kassen. V er positiv over alle sti-initiativer, med undtagelse af mountainbike og ridning, hvor V er mere forbeholdent. V synes ikke, at vi lige her og nu skal sætte gang i ny initiativer, men i stedet det færdigt, vi har gang i.

Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne er positive overfor flere stier og vil gerne afsætte flere ressourcer til stier og spor. Ø vil gerne involvere Geopark Det Sydfynske Øhav i udvidelsen af Øhavsstien. Ø vil gerne fremme Shores aktiviteterne langs den Langelandske Kyststrækning og på Strynø.

Ved at klikke på partinavnet får du partiets fulde svar som en wordfil:

SF  - venstre  - socialdemokratiets  - nye borgerligekonservative - enhedslisten.

Sti-vennerne har udgivet en vandrebog – ”En fodtur Langeland Rundt langs kysten”

Bogen ”En fodtur Langeland Rundt langs kysten” handler om oplevelser og udfordringer ved at trave rundt om øen i vandkanten.
Forfatteren Jette Purup og fotografen Jesper Ansbæk har gået de 139 km, og i bogen har de delt turen op i 10 etaper a 10-19 kilometer. Til hver etape hører et kort og en stribe beskrivelser af oplevelser undervejs.
På nogle strækninger vandrer du på Øhavsstien, her står skilte, som viser vej. Men resten af fodturen Langeland rundt er ikke skiltet, så kig på kort og tekster i bogen og følg vandkanten.
Farbarheden langs kysten afhænger af bl.a. vandstanden, og hvis du ikke kan gå i vandkanten eller ad en alternativ rute, som kortet i bogen anviser, så gå tilbage ad stranden og find en markvej eller asfaltvej, som du kan følge lidt ind i landet og tilbage til kysten.

Vær forberedt på, at turen indimellem er drøj. På nogle strækninger går du i tungt sand eller på glatte rullesten, andre steder tramper du af sted i tyk tang. Men du får med garanti en fantastisk oplevelse.
Om bogen: Masser af kort, tekst og fotos. Trykt på tykt papir, 54 sider med spiralryg, 19×27 cm.
Pris: 75 kr. Kan købes hos Bog & Idé, Østergade 33 i Rudkøbing, på Turistkontoret, Torvet 5 i Rudkøbing, i webshoppen på http://www.langelandwebshop.dk/ og i Nowhuset, Skolegade 10 i Tullebølle.
Materialet kan også downloades ganske gratis i mindre bidder her:  Gå til bunden af siden og tryk på download.

Bogen er udgivet af Langelands Sti-venner i samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og med støtte fra SuperBrugsen i Rudkøbing og Fonden Langelands Elforsyning.

Langelands sti-venner har også udgivet
et lækkert kort over 29 vandreruter

Vi har udgivet et stort, gammeldags folde-ud kort, som viser 29 vandreture på Langeland, Strynø og Siø – fra korte skovstier til den store udfordring: 139 km Langeland rundt langs kysten.

De fleste af stierne er afmærkede med skilte ude i naturen, og du kan finde både gamle og nye stier – f.eks. den nye Søstenen/Klæsø Natursti, som Langeland Kommune netop har anlagt.

Kortet er 102 cm højt, det er trykt på stærkt, vandfast papir, målestok er 1:50.000, og på bagsiden finder du inspiration til oplevelser undervejs. Kortet viser også, hvor du kan overnatte, og der er henvisning til flere informationer om de fleste af stierne.

Sti-vennerne har fået 20.300 kr. i støtte til projektet af Friluftsrådet.

Prisen er 50 kr. Det kan købes i Rudkøbing: På Turistbureauet, Torvet 5, eller hos Bog & Ide, Østergade 33. Turistforeningen sælger det også i sin netbutik http://www.langelandwebshop.dk/ og det kan downloades ganske gratis i mindre bidder på https://www.langeland.dk/langeland/planlaeg-din-tur/29-vandreture-pa-langeland-stryno-og-sio-gdk1114760  Gå til bunden af siden og tryk på download.

Kom og vær med

Har du en idé til en ny sti eller til udvikling af en eksisterende og har du lyst til at arbejde med det?

Har du lyst til at støtte udviklingen af stier, materialer og muligheder?

Har du lyst til at mødes med andre, der også elsker at bevæge sig i naturen?

Meld dig ind i foreningen, mød os andre og vær med til at sætte spor i det Langelandske landskab.

Vi støtter gerne med fx hjælp til fonds-ansøgninger, guidelines ifht. projektets udvikling og et netværk af andre natur- og sti-glade mennesker, du kan føre dine ideer og drømme ud i livet sammen med.

HVORDAN BLIVER JEG medlem

Send en mail til: stivenner@outlook.dk og oplys navn, tlf.nr, e-mail og post-adresse.

Medlemskab koster 100 kr. pr. kalenderår.
Kontingent indbetales til mobilepay 898266 eller til kontonummer: 0860  8159674992

Test