Cykling

Cykelstier og ruter

Med et net af afmærkede cykelruter på hele Langeland (men ikke Strynø og Siø) kan Langeland med rette kaldes “Et cykelparadis”  for både par eller mindre grupper, der kan lide turcykling i et smukt og roligt kulturlandskab.

Her er der forslag til en Cykeltur fra Rudkøbing til Spodsbjerg rt – 34 km

Langeland er også en del af herregårdsruten, hvor du får 660 km skiltet cykelrute primært på asfalt inddelt i 14 etaper.

Ruten har fået navn efter de 123 slotte og herregårde vi har på Fyn og Øerne, og du vil se en masse af dem tårne sig op undervejs på ruten.

Herergårdsruten finder du her

Vores igangværende projekter

Langelands sti-venner vil være med til at åbne dørene til de øens smukke natur og kulturoplevelser. Her er ikke mange cykelstier, til gengæld er der et fintmasket net af småveje uden nævneværdig trafik.
Af afmærkede ruter er der i dag den internationale Østersørute 8, som går fra Spodsbjerg til Rudkøbing. Der er de blå regionale ruter 80, 81, 82 og 83 som strækker sig fra Lohals til Bagenkop.
I Langelands sti-venner har vi intentioner om, at der bliver langt flere afmærkede og naturskønne ruter rundt på øen.

Langelands Turistforening har udgivet et kort “6 rundture på Langeland”, hvor cyklister kan komme rundt på flere skønne ture. Vi har cyklet på alle de 6 ruter og udarbejdet forslag til udvidelser, som giver mulighed for at få endnu flere perler med på turen. Vi er i tæt samarbejde med Turistforeningen, Destination Fyn og Langeland Kommune om udvikling af cykelruterne.

Destination Fyn har på baggrund af Langelands sti-venners lokalkendskab udarbejdet et udkast til en lang sammenhængende ”Herregårdscykelrute” på Langeland. Da en del af ruten går gennem private områder, forestår der nu et forarbejde med høring m.v.; altså en lidt længerevarende proces inden ”Herregårdsruten” er klar til at blive markedsført.

Samtidig med udvikling af ”Herregårdsruten” er der i finansloven afsat 20 mill. kr., som i de kommende år skal anvendes til udvikling af et nationalt cykelafmærkningssystem/cykelknudepunkter. Det er Dansk Kyst- og Naturturisme der er projektansvarlig og det forventes, at der skal udpeges 2-3 testkommuner på landsplan. Netop her håber vi at vores forarbejde i samarbejde med Turistforeningen, Destination Fyn og Langeland Kommune er med til at Langeland bliver udvalgt.

Fra Langelands sti-venner har vi og vil også fremover lægge et stort engagement i opgaven, fordi vi gerne vil være med til at åbne op for mere cykelturisme på øen og dermed også fremme turisme og de erhverv, der er kan få glæde af det.

Nye initiativer kunne være

  • At give de 6 rundstrækninger på Turist- og Erhvervsforeningens kort navne og sætte skilte op, så det er nemt at finde rundt.
  • Tiltag, der flytter cykelturister, der har forvildet sig ind på den stærkt trafikerede nord-sydgående ”amtsvej”, ud til cykelruterne.
  • Lave en bog til at tage med på cykelturen med kort og beskrivelser af alle cykelture og støttepunkter (som mad, vand, WC og overnatning) på Langeland.
  • Kultur- og temacykelture. Fx de 12 langelandske kunsttårne, fortidsminder, historiske ruter, geologi, slotte, herresæder og hovedgårde, fugle
  • Cykelrute på Strynø.
  • Nye markedsføringsinitiativer for cykling på Langeland.

Nyttige links

De Langelandske Kunsttårne 

Visit Fyn: Bike Island 

Denmark’s slice of cycling heaven- beskrivelse af cykelferie på Langeland

Cykelkort Langeland, 1:50.000, 30,00 dk. Kan også købes hos turistforeningen.

17 Cykelture omkring det Sydfynske Øhav.
Her er 4 loop-ture på Langeland: Rudkøbingruten, Bagenkopruten, Tranekærruten og Dageløkkeruten på ca. 20 km hver.