Fredskoven – Rudkøbing Syd – Fredskoven

Sted: Rudkøbing

Udgangspunkt: Den store parkeringsplads ved Engdraget og Vejlen lige syd for Rudkøbing og SuperBrugsen.

Forslag til vandretur: Du kan starte fra den store parkeringsplads ved Engdraget og Vejlen lige syd for Rudkøbing.

Herfra kan du gå mod øst ad Engdraget langs vådområdet Vejlen. Når du kommer til parkeringspladsen ved Langelands-hallen drejer du mod syd ind på parkeringspladsen og fortsætter ad stien langs Vejlen til Spangevej, hvor du lige slår et lille slag mod nord før du igen drejer mod øst ad Skindhandlervej. Et lille stykke henne ad Skindhandlervej drejer du mod syd ad Garverstræde.

For enden af Garverstræde drejer du mod sydøst ad en græsdækket sti indtil du når en ny sti ved parcelhusområdet. Her drejer du mod syd og følger den sti et godt stykke til du når en vej – Humblevej. Du følger Humblevej mod sydøst indtil du når Kragholmvej, der går vinkelret på Humblevej mod sydvest. Du følger Kragholmvej indtil du når Fårevejle Alle. Undervejs passerer du Spangevej, som du kan vælge at følge tilbage til Rudkøbing og dermed får en væsentlig kortere tur ud af det. (Og gemme den næste, noget længere anden strækning, til en anden dag.) Den følger du til du når skoven Horsehave, hvor du støder ind i Øhavsstien.

Du følger Øhavsstien mod nordvest tilbage til Rudkøbing.

Når du kommer til Rudkøbing fodboldbaner drejer du væk fra Øhavsstien mod sydvest og følger stien rundt om boldbanerne. Herfra følger du hjertestien mellem vådområdet Rudkøbing Vejle og byen til du når den store parkeringsplads, du startede fra.

 

Praktiske oplysninger:
Længde: Ca. 8 km
Parkering:  Den store parkeringsplads ved Engdraget og Vejlen lige syd for Rudkøbing og SuperBrugsen.
Toilet: Der er flere toiletter i Rudkøbing, også ved parkeringspladsen.
Sværhedsgrad: Let, jævn sti og vej og meget få stigninger.
Muligheder for afkorte og forlænge turen: Der er masser af muligheder for afkorte turen. Du kan også forlænge turen, f.eks. ved at du følge Øhavsstien mod syd forbi Fårevejle Gods videre langs Møllebugt og langs østsiden af Møllebugt (en del af Lindelse Nor) til Øhavsstien slutter ved pumpestationen ved det nu tørlagte Henninge Nor. Du kan dog godt går videre mod øst på dæmningen til du når den kommunale sti: Klæsø Natursti.  Klæsø Natursti fører dig mod syd til Klæsøvej som du kan følge mod øst, og bevæbnet med et kort kan du finde vej ad en række små veje mod sydøst til Skovgård Gods – men det er en anden historie. Du kan også følge Øhavsstien langs Rudkøbing havn og videre mod nord og derfra ind på øen til Tullebølle.
Bedste årstid: Hele året. Der er fugle at se hele året rundt, nok flest i træktiden, forår og efterår.

Bademuligheder: Der er bademuligheder ved Rudkøbing, hvor der er en meget flot gammel badeanstalt og en sandstrand.

Links: https://www.visitfyn.dk/sites/visitfyn.com/files/2019-10/%C3%98havsstien%20kort%206.pdf