Ristinge Hale

En soppe- og vandretur.
Længde 7,5 km
 
Turen starter for enden af Halevejen, 5932 Humble, hvor der er p-plads og toiletbygning.
Herfra gik vi næsten ud til enden af Ristinge Hale. Iført badetøj, sandaler eller crocs soppede vi gennem det lave vand over til Storeholm. Holmen er et naturreservat, der dels er ejet af staten dels af privatejet.
Vi gik rundt om øen og i den vestlige ende fortsatte vi igen gennem lavt vand over til den lille ø Lindholm.
Af hensyn til de ynglende fugle må man kun færdes på holmene fra d. 15.07 – 01.03., og turen kan anbefales mens vandet er varmt og i stille vejr.
En tur der byder på oplevelse med vadefugle, strandenge, blomster som hindebæger, strandkål og ikke mindst det smukke syn udover det sydfynske øhav.