Tranekær (Medicinhaverne) – Botofte – Øhavsstien

Sted: Tranekær, som ligger midt på Nordlangeland.
Udgangspunkt: Medicinhaverne (toilet) alternativt parkeringspladserne ved Botofte Skomose eller Tranekær Fyr

Forslag til vandretur: Vi foreslår at turen starter fra parkeringspladsen ved Medicinhavene (https://medicinhaverne.dk/) og Ticon (https://www.langeland.dk/langeland/planlaeg-din-tur/tranekaer-slotspark-tickon-gdk612302). Derfra stik med øst ad Botofte Strandvej som du følger til venstre i et T-kryds hvor Bukkeskovvej går til højre. Hvor Botofte Strandvej kommer til nordenden af Botofte Skovmose drejer du til venstre ad Gammel Skolevej, og går langs Skovmosen med den flotte udsigt over Skovmosen og de mange spændende fugle der lever der. Hvis du er heldig ser du havørnen, som har rede tæt ved, og som tit henter en blishøne eller en skalle til frokost i Skovemosen. Lige efter at Gammel Skolevej går ud i Bukkeskovvej går der en landtange med en parkeringsplads og en sti ud i mosen. Bukkeskovvej har en afgrening til højre mod kysten og Tranekær Fyr og den følger du til du når parkeringspladsen ved kysten for enden af vejen.

Fra parkeringspladsen går du langs kysten mod syd, hvor du, efter ca. 300 meter, passerer det tidligere pumpehus og nuværende højvandsslude som bestemmer vandstanden i Botofte Skovmose. Knap 1 km fra parkeringspladsen kommer du til det sted hvor Øhavsstien kommer inde fra land og forsætter langs stranden. Du følger Øhavsstien til du når det sted hvor Vinkældevej ender i en parkeringsplads. Vores turforslag ender her men du kan selvfølgelig fortsætte videre langs kysten af Øhavsstien mod Stengade Skov.

Turen tilbage følger Øhavsstien hele vejen. Det vil sige at du går tilbage mod nordøst, indtil Øhavsstien drejer mod vest gennem Tranekær Mose ind i landet.

Når du når Bukkeskovvej følger du den først mod sydvest, derefter mod nordvest. Lige når du kommer ind i Bukkeskov tager du en skovvej til højre mod nordvest og følger den til du når ud af Bukkeskov. Herefter går Øhavsstien stik nord over markerne indtil du er tilbage på Botofte Strandvej lige øst for Medicinhaverne.

Praktiske oplysninger:
Længde: Ca. 11 km
Bus: Der er bus til Tranekær, 912; Svendborg – Rudkøbing – Lohals
Parkering: I Tranekær ved Medicinhaverne, ved Botofte Skomose og Tranekær Fyr
Toilet:  Ved Medicinhaverne (åbent hele året)
Sværhedsgrad: Let, jævn sti og vej og meget få stigninger.
Muligheder for afkorte turen:
Mange muligheder for at afkorte turen, se kortet.
Bedste årstid:
Hele året. Der er fugle at se hele året rundt, nok flest i træktiden, forår og efterår.