Fundraising

Fundraising har tit en stor betydning for, hvordan det frivillige arbejde i et lokalsamfund kan udvikle sig. Vi Samler Enderne har nedsat en arbejdsgruppe, der skal give vejledning til, hvordan I kan fundraise mest effektivt – og hvilke faldgruber der er forbundet med dette arbejde.

Kontaktpersoner i fundraisergruppen (2019):

Carsten Roed Jensen
Tlf. 51 51 28 11
kontakt@visamlerenderne.dk

Bjørn Brandenborg
Tlf. 22 26 00 27
bjoernbb91@hotmail.com