Grupper

Interessegrupper består af alle de lokalforeninger og frivillige, der gerne vil arbejde for bestemte projekter indenfor klyngesamarbejdet. En interessegruppe kan bestå af en enkelt forening, repræsentanter for forskellige foreninger med overlappende mål, uafhængige ildsjæle eller kombinationer af disse. Bindeledet er en fast gruppe, der sørger for koordination og kontakt mellem interessegrupperne og vores bestyrelse.

Indsatsgrupper er midlertidige grupper, der er nedsat af bestyrelsen og arbejder med et konkret mål, der skal nås indenfor en bestemt periode. Vores aktuelle mål er at etablere en online kalender for Langeland og Strynø, at lave en ressourcebank, hvor foreninger og frivillige kan finde hinanden, at sørge for vejledning om fundraising til foreninger og at gøre vores årlige idemesse til en fast tradition.

De fire faste grupper er en permanent del af landsbyklyngens struktur. Hver af dem arbejder med en bestemt opgave: Kommunikation, Fundraising, Borgerinddragelse og funktionen som Bindeled mellem bestyrelsen og klyngens interessegrupper.