Events - 6. november 2022

Vis oversigt (tabel) / Klik eller tryk på overskrifterne for at se mere om hver aktivitet

Dato/klokkeslætAktivitet
6. november 2022
Hele dagen

Søndag d. 6 november er det Allehelgensdag.

På den dag mindes vi dem, som vi har mistet siden sidst. Allehelgensdag 2021.

Navnene på dem vi har mistet i det forløbende år vil blive læst op ved gudstjenesterne d. 6 november, hvor gudstjenesterne er som følgende.

kl. 10.00         Lindelse Kirke

kl. 11.30         Ristinge Kirke

kl. 19.00         Humble Kirke

Dem vi har mistet i Kædeby, deres navne vil blive læst op i Humble Kirke. I Humble Kirke vil man servere suppe efter gudstjenesten.

 

-Intet bestemt sted-, Kan finde sted på flere adresser


6. november 2022
10:00 - 20:00
Allehelgen på Nordlangeland

Søndag d. 6 november
er det alle helgens søndag. Traditionen tro oplæses navnene på alle dem, der siden sidste år er døde, bisatte eller begravede i vore sogne.
Der vil være en kort gudstjeneste i alle seks kirker.

Hou Kirke kl. 10.00
Stoense Kirke kl. 11.00
Snøde Kirke. kl. 14.00
Bøstrup Kirke. kl. 15.00
Tranekær Kirke. kl. 16.00
Tullebølle Kirke. kl. 19.00
med kirkekaffe i våbenhuset

Der udleveres gravlys ved alle gudstjenester, som man kan tage med ud på kirkegården.

-Intet bestemt sted-, Kan finde sted på flere adresser


6. november 2022
19:00 - 21:00

Allehelgens dag fejrer vi om aftenen samme dag i Strynø kirke søndag den 6. november. Ligesom sidste år bliver der mulighed for selv at tænde og sætte lys under kirkebuen i løbet af gudstjenesten. Der bliver desuden mulighed for at lære og synge med på et par nye salmer.

Strynø Kirke, Kirkevej 16, 5943 Strynø


“Det sker på Langeland” er en kalender for både fastboende og gæster på Langeland, Strynø og Siø. Den drives af frivillige i Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Du kan selv oprette events, enten som gæstebruger uden profil eller som medlem af Vi Samler Enderne.