Kategoriarkiv: Indsatsgrupper

Indsatsgrupper er midlertidige grupper, der er nedsat af bestyrelsen og arbejder med et konkret mål, der skal nås indenfor en bestemt periode. Vores aktuelle mål er at etablere en online kalender for Langeland og Strynø, at lave en ressourcebank, hvor foreninger og frivillige kan finde hinanden, at sørge for vejledning om fundraising til foreninger og at gøre vores årlige idemesse til en fast tradition.

Folkemødegruppe

Deltagere:

Lars Johansen
Tlf. 53 82 33 29
larslyholm@gmail.com

Bjørn Brandenborg
Tlf. 22 26 00 27
bjoernbb91@hotmail.com

Jytte K Frederiksen
Tlf. 21 78 74 76
kontakt@visamlerenderne.dk

Susanne Jølck
sujolck@gmail.com

Jeanette Pichardt
pichardtsrestauranter@gmail.com

Gitte Rasmussen
Tlf. 31 18 31 48
nessumsar@rasmussen.mail.dk