Kategoriarkiv: Nyheder

Fællesskabets Folkemøde

Mød op i Ørstedspavillonen søndag den 10. oktober mellem 11.30 og 15.30 og besøg disse frivillige foreninger:

1. Biavlerforeningen
2. Lions
3. Langelands Brassband
4. Husflidsforeningen
5. Stivennerne
6. Langelands Golfklub
7. Røde Kors Langeland
8. Strynø Litterære Forening
9. SeniorErhverv Svendborg
10. Frivilligcenter Langeland
11. Blaffergruppen
12. Folkeoplysningsudvalget
13. Landsbyklyngen “Vi Samler Enderne”/kalendergruppen
14. Folkeuniversitet Langeland
15. Boblberg
16. LOF Langeland
17. Bio Langeland
18. Medicinhaverne
19. Fotoklubben Langeland
20. Lystfiskerforeningen
21. Gåklubben VildHopperne/Stavgængerne i Tullebølle
22. Magleby Dilettantforening

Det er gratis at deltage i Fællesskabets Folkemøde.

Program for scenen i messesalen (åben for alle):
Kl. 11:30: Velkomst ved Landsbyklyngen – Fællesskabets Folkemøde åbner
Kl. 12:30 – 12:45: ”Værdien af foreningsliv på Langeland” ved Christian Ahlefeldt
Kl. 13:30 – 13:45: Fællessang
Kl. 14:30 – 14:45: ”Landsstævne 2022 – skal du eller skal vi med?” ved DGI
Kl. 15:30: Tak for i dag

I caféen sælges kage, pølsehorn, sodavand, øl og kaffe.

Politikertelt
Da kommunalvalget nærmer sig, kan du naturligvis også møde de lokale partiforeninger på Langeland: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, SF, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Du finder dem i caféen.

Fællesskabets Folkemøde er også en mulighed for at få ny inspiration og erfaringsudveksle foreninger imellem. Derfor bliver der i løbet af eftermiddagen afholdt små workshops i ”Mads Langes Stue”:

Program for workshops i ”Mads Langes Stue” (mest for foreninger):
Kl. 12:30 – 13: Workshop ”Bliv set og få flere med”
Få en praktisk introduktion til gratis digitale værktøjer som boblberg.dk, frivilligjob.dk og kalenderen ”Det sker på Langeland”.
Kl. 13:30 – 14: Workshop: Landsstævne 2022
Langeland Allstars DGI faciliterer idéudvikling til en fælles ramme for fælles langelandsk deltagelse.
Kl. 14:30 – 15: Workshop ”Kom godt i gang med fundraising”
Få tips til en god ansøgning af Frivilligcenter Langeland og Preben Johansen, erhvervskonsulent. Og få en introduktion til fondsportalen fonde.dk.

LANGELAND BLAFFER

Langeland som blaffer-ø? Landsbyklyngen lancerer en gratis, grøn og bæredygtig ide

Det er sjovt at blaffe og hyggeligt at samle blaffere op. Så Langeland skal være kendt som hele Danmarks blaffer-ø nr. 1.

Langeland er i forvejen berømt for stærke fællesskaber, stor hjælpsomhed og masser af frivillighed. Blafferiet er gået lidt af mode, men de, som stadig tomler (og som her efter corona vover det igen), kan sagtens få et gratis lift fra nord til syd og omvendt.

Blafferi er win-win-win: Vi møder nye mennesker, vi bruger ressourcerne bedre og slipper mindre CO2 ud i atmosfæren, når vi fylder bilerne op. Landsbyklyngen Langeland og Strynø sætter nu blafferiet i system, og det bliver endnu nemmere.

Blaffer-venlige bilister kan fra den 21. august få et flot, grønt klistermærke til bilens solskærm eller vindue og dermed sende et signal om, at han/hun gerne samler blaffere op – og reklamere for LANGELAND BLAFFER.

Blaffere kan købe et bredt refleksarmbånd med blaffer-logo til at sætte på overarmen og signalere behovet for et lift, blive mere synlig i trafikken – og reklamere for LANGELAND BLAFFER.

Klistermærker til bilerne udleveres gratis og refleksbånd til overarmen kan fra den 21. august købes for en tyver her:

* Turistknudepunktet, Østerport 5, 5900 Rudkøbing
* Turistkontoret, Torvet 5, 5900 Rudkøbing
* SuperBrugsen i Rudkøbing eller én af de fem Dagli’Brugser på Langeland.

Med venlig hilsen

LANGELAND BLAFFER-gruppen

Jytte Frederiksen, Rudkøbing
Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop
Gert Ludwigs Rosing, Tranekær
Jan Ole Jakobsen, Tullebølle
Jette Purup, Rudkøbing
Nina Andersen, Frivilligcenter Langeland

Invitation til generalforsamling 2021

Kære alle sammen

Nu åbnes der op og foldes ud. Restriktionerne bliver mindre og de grønne blade bliver større. Så er det tid til indkaldelse til generalforsamling i foreningen ”Vi samler enderne”, landsbyklyngen på Langeland og Strynø.
Vi vil gerne invitere til generalforsamling

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 i Borgerhuset i Rudkøbing.

Er du endnu ikke medlem at foreningen og ønsker at blive det, kan du få stemmeret ved at tilmelde dig på www.visamlerenderne.dk og betale kontingent 50 kr. til vores konto 1689 – 323 156 1578.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab samt orientering om budget 2021
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være en præsentation af vores nye tiltag, ligesom man har mulighed for at komme med forslag til indholdet af den nye Idemesse som fremover hedder Fællesskabets Folkemøde.

Med venlig hilsen
Vi samler enderne.

Velkommen til Fællesskabets Folkemøde!

Vores årlige idemesse skifter navn til Fællesskabets Folkemøde her i 2020.

Folkemødet går stadig på to ben: Dels giver vi alle foreninger på Langeland mulighed for at præsentere sig selv overfor langelændere, styrke foreningernes synlighed og få nye medlemmer. Dels giver vi foreningerne mulighed for at netværke og finde nye venner hos hinanden.

Følg med i vores arbejde og mød op til Fællesskabets Folkemøde, som vil fylde hele Ørstedspavillonen den 25. oktober 2020 – det bliver godt!

Har du lyst til at styrke foreningslivet på Langeland?

Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø har lige nu en snes aktive og vi vil gerne udvide vores kreds.

Vi søger efter personer,
– der vil lave borgerjournalistik om de frivillige aktiviteter på Langeland,
– eller vil hjælpe frivillige foreninger med at blive bedre til at fundraise til lokale projekter,
– eller vil være ambassadører for vores gratis online-kalender, “Det sker på Langeland”,
– eller vil være med til at kortlægge de frivilliges mange kompetencer og gøre det let at finde frem til dem,
– eller har gode ideer til, hvordan vi kan blive stadig bedre til at skabe kontakter mellem foreninger.
– eller har erfaring med at arrangere møder, messer og workshops.

Du må gerne bo på eller i nærheden af Langeland, Strynø eller Siø.

Hvis du vil være med til at samle enderne, så skriv til os på kontakt@visamlerenderne.dk!

30 foreninger samlet i Ørstedspavillonen

Hele 30 foreninger deltog i årets farverige idemesse.

Foreningerne havde gjort meget ud af udsmykningen og bordene stod tæt i år. Det indbød til kontakter på kryds og tværs. Undervejs var der korte, inspirererende taler fra DGI, Lisa Pihl Jensen og Bjørn Brandenborg om E-sport og klyngesamarbejde samt stemningsfuld fællessang med Niels Valle Hansen i løbet af eftermiddagen.

Der var stor opbakning til vores aktuelle klyngeprojekter, især kalenderen “Det sker på Langeland”. Vi vil bruge årets idemesse som afsæt for en ambitiøs kampagne i efteråret, hvor vi gør alle synlige foreninger opmærksom på de muligheder, som kalenderen og klyngesamarbejdet kan give dem.

Se billeder fra Idemessen her!

Invitation til dig – og din forening

Vidste du, at Vi samler enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø nu har eksisteret i to år med det formål at hjælpe med at skabe mere liv på Langeland og flere fællesskaber til gavn og glæde for os alle sammen?

Landsbyklyngen, der har fået navnet ”Vi samler enderne”, holder igen i år en idémesse, denne gang i Ørstedspavillonen i Rudkøbing, hvor du og din forening er hjerteligt velkomne.

Idémessen finder sted søndag den 6. oktober kl. 12.30-16.30.

Rigtig mange af øens foreninger gør en enorm og engageret indsats for at skabe aktiviteter og fællesskaber på Langeland, og det kommer os alle til gavn. Men kender vi nu til alle de tilbud, der findes – hele året rundt og fra nord til syd? Eller kender vi – hånden på hjertet – kun til de aktiviteter, der foregår inden for vores eget interesseområde?

Vi vil med idémessen give alle interesserede mulighed for at informere om de aktiviteter, arrangementer eller spændende planer, som frivillige arbejder med at stable på benene. Så hvis du har en spændende aktivitet, et arrangement, en ide til noget nyt eller hvis I har brug for flere personer i jeres fællesskab, så book en stand til idémessen – det er ganske gratis.

I får hvert et bord og et par stole, så det eneste krav er, at I hver især indretter jeres stand, så I formår at fange publikums interesse. I kan få adgang til ØP to timer, før idémessen åbner, så I har tid til at gøre jeres stand klar. Desuden skal I naturligvis sørge for at bemande standen i de fire timer, idémessen har åbent, og I skal selv stå for nedtagning af standen bagefter.

Kommercielt salg af for eksempel produkter må ikke ske på idémessen, men I må gerne gøre reklame for jeres forening og for eksempel hverve nye medlemmer

På idémessen er der også mulighed for at afprøve en af landsbyklyngens nyskabelser, Langelands-kalenderen ”Det sker på Langeland”. Du kan både få en introduktion til, hvordan du lægger aktiviteter op, og samtidig holde øje med, om der foregår andet i kommunen de dage, du eller din forening har planer om at afvikle et arrangement. Også Langelands-kalenderen er gratis.

Tilmelding til idémessen skal ske senest 2. oktober på e-mailadressen kontakt@visamlerenderne.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jesper Holst på telefon 20 93 37 00.

 

Vi glæder os til at se dig.

Vi samler enderne

Jytte K Frederiksen.

Vores udviklingsplan

Vi har fået lavet en lille og elegant folder, hvor vi præsenterer vores udviklingsplan for landsbyklyngen. I de næste år vil vi fortsat afholde idemesser, udvikle fundraisingtilbud og optimere kalenderen “Det sker på Langeland”. Vi vil også sørge for, at alle på Langeland og Strynø bliver holdt ajour med, hvordan vi samler enderne.

Download folderen her!

Eller læs udviklingsplanen her på siden.