Kontakt os

Vores bestyrelse er senest valgt den 3. juni 2019 og har konstitueret sig således:

Formand: Jytte K. Frederiksen
Tlf. 21 78 74 76
kontakt@visamlerenderne.dk

Næstformand: Jesper Holst
jesperholst8@gmail.com
Tlf. 20 93 37 00

Kasserer: Lars L. Johansen (valgt til 2021)
Tlf. 53 82 33 29
larslyholm@gmail.com

Susanne Jølck (valgt til 2021)
sujolck@gmail.com

Jeanette Pichardt (valgt til 2021)
pichardtsrestauranter@gmail.com

Bjørn Brandenborg (valgt til 2020)
Tlf. 22 26 00 27
bjoernbb91@hotmail.com

Gitte Rasmussen (valgt til 2020)
Tlf. 31 18 31 48
nessumsar@rasmussen.mail.dk

Rasmus Skov Larsen (valgt til 2020)
Tlf. 25 85 29 12
rasmus@visamlerenderne.dk

Gert Ludwig Rosing (valgt til 2020)

Repræsentant for Langeland Kommune: Jani Hansen

Repræsentant for Frivillighedscentret: Nina Andersen
Tlf. 22 34 45 33
na@fcll.dk

Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget: Jytte K. Frederiksen
Tlf. 21 78 74 76

Suppleanter:

1. suppleant: Jens Ole Hansen joh@visamlerenderne.dk

2. suppleant: Palle Aggedam Melchiorsen

3. suppleant: John Skredbjerg

Revisor: Søren Tofte Jensen

Revisorsuppleant: Knud Frederiksen


Har du spørgsmål til hjemmesiden generelt?
Kontakt Rasmus Skov Larsen på rasmus@visamlerenderne.dk.