Kontakt os

Vores bestyrelse er senest valgt den 17. juni 2020 og har konstitueret sig således:

Formand: Jytte K. Frederiksen
Tlf. 21 78 74 76
kontakt@visamlerenderne.dk

Næstformand: Susanne Jølck (valgt til 2021)
sujolck@gmail.com

Kasserer: Lars L. Johansen (valgt til 2021)
Tlf. 53 82 33 29
larslyholm@gmail.com

Gitte Rasmussen (valgt til 2022)
Tlf. 31 18 31 48
nessumsar@rasmussen.mail.dk

Jens Ole Hansen (valgt til 2022)
joh@visamlerenderne.dk

Rasmus Skov Larsen (valgt til 2022)
Tlf. 25 85 29 12
rasmus@visamlerenderne.dk

Gert Ludwig Rosing (valgt til 2022)

Jeanette Pichardt (valgt til 2021)
pichardtsrestauranter@gmail.com

Repræsentant for Langeland Kommune: Jani Hansen

Repræsentant for Frivillighedscentret: Nina Andersen
Tlf. 22 34 45 33
na@fcll.dk

Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget: Jytte K. Frederiksen
Tlf. 21 78 74 76

Suppleanter:

1. suppleant: John Skredbjerg

2. suppleant: Hanne Østergaard
nampundu59@gmail.com

3. suppleant: Jesper Holst
jesperholst8@gmail.com

Revisor: Søren Toft Jensen

Revisorsuppleant: Knud Frederiksen


Har du spørgsmål til hjemmesiden generelt?
Kontakt Rasmus Skov Larsen på rasmus@visamlerenderne.dk.