Om klyngen

Vi er et samarbejde, der handler om at styrke frivilligt arbejde, samarbejde og netværk på tværs af hele Langeland og Strynø. Der er masser af frivillige kræfter og gode ideer i lokalområderne, men det er langt fra dem alle, som er kendt i resten af kommunen. Mange borgere og foreninger har mulige samarbejdspartnere i nærheden, men ved endnu ikke, at de findes. I klyngesamarbejdet kan du være med til at samle enderne!

Vi støttes af Langeland Kommune og det landsdækkende klyngesamarbejde, som er etableret mellem DGI, RealDania og Lokale & Anlægsfonden. Der findes lignende samarbejder mellem landsbyer flere steder i Danmark. Langeland er det første sted, hvor frivillige borgere er gået sammen om at etablere et klyngesamarbejde, der omfatter en hel kommune.

Fra den 26. februar og frem til den 26. marts kan du være med i vores borgerundersøgelse, hvor vi samler ideer og inspiration til udvikling af lokalområderne på Langeland og Strynø. Når undersøgelsen er afsluttet, inviterer vi til et dialogmøde, hvor du har mulighed for at følge op på undersøgelsen. I løbet af foråret 2018 afholder vi en idemesse, hvor lokale foreninger og ildsjæle kan præsentere sig og møde hinanden.