Tag-arkiv: generalforsamling

Referat af generalforsamling 17. juni 2020

Ad 1. Valg af dirigent.

Leif Ottesen blev valgt.

Ad 2. Formandens beretning

Næstformand Jesper Holst aflagde en fyldig beretning af årets gang i foreningen.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Årsregnskabet for 2019 blev fremlagt af formand Jytte Frederiksen. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Fremlæggelse af budget for 2020.

Budget 2020 blev fremlagt af formand Jytte Frederiksen til orientering.

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var kun et forslag til ændringer, bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsesmedlem Rasmus Skov Larsen gennemgik vedtægtsændringerne punkt of punkt og samtlige ændringer blev vedtaget. Dog med en tilføjelse omkring kontingentet, hvor det blev besluttet, at indbetalt kontingent dækker et kalenderår.

Ad 6. Valg.

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer: Gitte Rasmussen, Rasmus Skov Larsen og Gert Ludwig Rosing , der alle blev genvalgt. Bjørn Brandenborg ønskede ikke genvalg og blev afløst af Jens Ole Hansen.
På valg var også følgende Suppleanter: John Skredbjerg – genvalgt. Palle Melchiorsen ønskede ikke genvalg og blev afløst af Hanne Østergaard. Jens Ole Hansens der blev valgt som bestyrelsesmedlem blev afløst af Jesper Holst.
På valg var også revisorerne Søren Toft Jensen og Knud Frederiksen, der begge blev genvalgt.

Ad 7.  Eventuelt.

Jytte Frederiksen takkede Jesper Holst for hans store indsats i bestyrelsen og der var tid til almindelige drøftelse ved bordene. Især situationen omkring Covid19 som havde ændret forårets planlagte aktiviteter blev drøftet – intet til referat.

Referent Susanne Jølck.

Forslag til vedtægtsændringer

På vores ekstraordinære generalforsamling den 3. juni drøfter Vi Samler Enderne et forslag til reviderede vedtægter (klik på linket for at hente dem som pdf).

Den opdaterede dagsorden er i øvrigt:

• Valg af dirigent
• Formandsgruppens beretning
• Fremlæggelse af regnskab og budget
• Forslag til vedtægtsændringer
• Andre indkomne forslag
• Valg
• Eventuelt

Vi ses mandag den 3. juni 2019 den kl. 19.00 i Frivilligcentret i Rudkøbing.

Stiftende Generalforsamling– Vi Samler Enderne

Torsdag den 7. juni kl.: 19:00 i Frivilligcenter

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsgruppens beretning, herunder info og præsentation af slideserie omkring arbejdet og formålet mm. i klyngearbejdet.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Godkendelse af vedtægter og forretningsorden.1. Valg af dirigent – Henrik N. Rasmussen blev forslået og valgt.2. Formandsgruppens beretning, herunder info og præsentation af slideserie omkring arbejdet og formålet mm. i klyngearbejdet – Idémessen kommer til at ligge den 4. november. Henrik gennemgik idéer og baggrund for Landsbyklyngerne med et særligt fokus på Langeland. Tankerne med Landsbyklynger og Idémessen bygger på den samme idé om at samle forskellige. Fokus på samarbejdet mellem frivillige, private tiltag, kommune og erhvervsliv. VI skal vide hvad hinanden laver….. STIGRUPPEN er et godt eksempel på dette samarbejde.

  Der var en god og lang diskussion omkring strukturen, hvor vi tog hul på noget af punktet om godkendelse af vedtægter og forretningsorden.

  3. Fremlæggelse af regnskab – ud af vores budget på 25.000 kr. har vi brugt 12.304 kr. vi har altså ca. 12.700 kr. tilbage.

  4. Godkendelse af vedtægter og forretningsorden – Dette punkt blev rykket frem foran valg til bestyrelsen. Vi gennemgik alle punkterne i vedtægterne og tilrettede dem ud fra de input som kom frem. Vedtægterne blev godkendt.

  5. Valg til bestyrelsen – Kjeld blev valgt til formand og Bjørn blev valgt til næstformand. Henrik lovede at overdrage stafetten løbende til Kjeld.

  Referent: Henrik N. Rasmussen