Tag-arkiv: vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

På vores ekstraordinære generalforsamling den 3. juni drøfter Vi Samler Enderne et forslag til reviderede vedtægter (klik på linket for at hente dem som pdf).

Den opdaterede dagsorden er i øvrigt:

• Valg af dirigent
• Formandsgruppens beretning
• Fremlæggelse af regnskab og budget
• Forslag til vedtægtsændringer
• Andre indkomne forslag
• Valg
• Eventuelt

Vi ses mandag den 3. juni 2019 den kl. 19.00 i Frivilligcentret i Rudkøbing.

Stiftende Generalforsamling– Vi Samler Enderne

Torsdag den 7. juni kl.: 19:00 i Frivilligcenter

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsgruppens beretning, herunder info og præsentation af slideserie omkring arbejdet og formålet mm. i klyngearbejdet.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Godkendelse af vedtægter og forretningsorden.1. Valg af dirigent – Henrik N. Rasmussen blev forslået og valgt.2. Formandsgruppens beretning, herunder info og præsentation af slideserie omkring arbejdet og formålet mm. i klyngearbejdet – Idémessen kommer til at ligge den 4. november. Henrik gennemgik idéer og baggrund for Landsbyklyngerne med et særligt fokus på Langeland. Tankerne med Landsbyklynger og Idémessen bygger på den samme idé om at samle forskellige. Fokus på samarbejdet mellem frivillige, private tiltag, kommune og erhvervsliv. VI skal vide hvad hinanden laver….. STIGRUPPEN er et godt eksempel på dette samarbejde.

  Der var en god og lang diskussion omkring strukturen, hvor vi tog hul på noget af punktet om godkendelse af vedtægter og forretningsorden.

  3. Fremlæggelse af regnskab – ud af vores budget på 25.000 kr. har vi brugt 12.304 kr. vi har altså ca. 12.700 kr. tilbage.

  4. Godkendelse af vedtægter og forretningsorden – Dette punkt blev rykket frem foran valg til bestyrelsen. Vi gennemgik alle punkterne i vedtægterne og tilrettede dem ud fra de input som kom frem. Vedtægterne blev godkendt.

  5. Valg til bestyrelsen – Kjeld blev valgt til formand og Bjørn blev valgt til næstformand. Henrik lovede at overdrage stafetten løbende til Kjeld.

  Referent: Henrik N. Rasmussen