Vidensbank

Vi er ved at etablere en vidensbank, hvor foreninger og frivillige kan søge efter bestemte kompetencer eller slå deres egne kompetencer op. På den måde får alle lettere ved at finde hinanden. Vi bringer også nyttige tips til foreninger.

Kontaktperson i vidensgruppen:

Jytte K Frederiksen
Tlf. 21 78 74 76
brandt-kjaer@webspeed.dk